เรียน ท่านผู้สนใจ

   ทางบริษัทขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้การอุปถัมภ์แก่บริษัทมาโดยตลอดนับตั้งแต่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2554 อย่างไรก็ดี บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัท ซไว (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นหลายประการที่จะต้องยกเลิกการให้บริการของบริษัท

   บริษัทจะยกเลิกการให้บริการและปิดกิจการของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 บริษัทขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัท และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดกิจการของบริษัทและการยกเลิกการให้บริการนี้โดยกะทันหัน

สุดท้ายนี้ บริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับการปิดกิจการของบริษัทและการยกเลิกบริการของทางบริษัท มา ณ โอกาสนี้

 

 23 เมษายน 2557

สำนักงาน: ห้องเลขที่ B321 ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทร: 0-2252-8644

บริษัท ซไว (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
โคจิ โทโยนากะ